Top Giao Diện Bán Chạy

Tổng hợp những mẫu website bán chạy nhất trong tháng.

1.000.000

Mẫu Website Giới Thiệu Công Ty

Công Ty Sản Xuất Thiết Bị Điện

500.000

Top Plugin Được Lựa Chọn

Một số Plugin Website được đặt mua tích hợp nhiều trong tháng

Top Phầm Mềm Ứng Dụng

Danh sách phần mềm ứng dụng được đặt hàng nhiều trong tháng.

4.500.000
-20%
2.000.000
-25%
900.000
-24%
650.000

Phần Mềm

Avast Premier

900.000
22.000.000
2.000.000
8.000.000

Phần Mềm

Email Google Gsuite 1

1.000.000
-36%

Phần Mềm

Office 365 Unlimited

350.000